Kullanım Şartları

BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN VEYA WEB SİTESİNDEKİ HERHANGİ BİR SAYFAYA ERİŞMEDEN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM ŞARTLARINI DİKKATLİCE OKUYUN.

Bu web sitesini kullanarak veya web sitesine girerek, aşağıda belirtilen kullanım şartlarını kabul ettiğinizi ifade ediyorsunuz. Bu kullanım şartlarını kabul etmiyorsanız, lütfen bu web sitesini kullanmayın.

Mimio, LLC, bu gönderiyi dilediği zaman güncelleyerek kullanım şartlarını değiştirmekte özgürdür ve böyle bir değişiklik sonrasında bu web sitesini kullanmanız, değiştirilmiş şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu kullanım şartlarında değişiklik olup olmadığını düzenli aralıklarla kontrol edin. Bu web sitesinin mülkiyeti ve işletme hakkı Mimio, LLC Inc. ve onun bağlı şirketlerine aittir. Bu web sitesi veya çalıştırılmasıyla ilgili sorular, bu kullanım şartlarının sonunda belirtilen iletişim noktalarına yöneltilmelidir.

Bu web sitesini görüntülerken ve kullanırken, web sitesinde yayınlanan materyallerin bir kopyasını geçici olarak bir bilgisayara indirerek, yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanabilirsiniz. Bu web sitesinin başka yerlerinde özellikle belirtilmedikçe, web sitesi içeriğinin dağıtılması, aktarılması, yayınlanması veya ticari amaçla kullanılması, Mimio, LLC ve lisans aldığımı tüm telif hakkı sahiplerinin yazılı izni olmadan kesinlikle yasaktır. Böyle bir izin, aşağıda belirtilen iletişim noktasından talep edilebilir. Burada açıkça verilmeyen haklar saklıdır. Bu web sitesinden herhangi bir bilgi, içerik veya resim indirilmesi, söz konusu bilgi, içerik veya resimler üzerinde tarafınıza bir hak veya mülkiyet devretmeyeceği gibi, bu bilgi, içerik veya resimler yalnızca bu kullanım şartlarına uygun olarak kullanılabilir. Bu sitenin herhangi bir kısmını veya sitede yer alan herhangi bir materyali, Mimio, LLC'in yazılı izni olmadan herhangi bir sunucu veya bilgisayara kopyalamak veya kaydetmek yasaktır.

Köprüler
Bu web sitesinde üçüncü web sitelerine bağlantılar bulunabilir ve bu web siteleri yalnızca bu bağımsız üçüncü kişilerin sorumluluğunda olup, bunların kullanımına ilişkin risk yalnızca size aittir. Mimio, LLCi bu üçüncü web sitelerinin içerik veya politikaları üzerinde herhangi bir denetime sahip değildir ve bu web sitesine köprülenmiş web sitelerinin içeriği, doğruluğu veya güvenilirliği bizim sorumluluğumuzda değildir (ve hiçbir durumda sorumlu tutulmamız mümkün değildir). Bu web sitesinin bilgilerine (köprülerden alınan bilgiler dahil) erişmek isteyenler, yalnızca bu bilgilerin yürürlükteki kanunlara uygunluğundan sorumludur.

Bu Web Sitesinin Kullanılması
Mimio, LLC işbu yazıyla size bu web sitesinin erişim ve kullanımı için sınırlı, kişisel, ticari olmayan, münhasır olmayan, devredilemeyen bir izin vermektedir.

Kullanım şartlarını ihlal edip etmediğine bakılmaksızın, şunları yapamazsınız:

 • bu web sitesinden veya onun bir kopyasından mülkiyete tabi bildirimleri kaldırmak;
 • bu web sitesini ticari amaçlarla veya üçüncü bir kişinin çıkarına ya da lisans vermeyle yasaklanmış başka bir şekilde kullanmak;
 • bu web sitesini (A) üçüncü kişilerin fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet haklarını ihlal eden (B) onur kırıcı ve zararlı olan veya (C) başka bir kişinin bu web sitesini normal şekilde kullanmasını herhangi bir şekilde etkileyen bilgiler geliştirmek, üretmek, aktarmak veya depolamak amacıyla kullanmak;
 • bu web sitesini geri derlemeye, ters mühendisliğini yapmaya veya çalmaya ya da Mimio, LLC'in bu web sitesi ve/veya aktarılan, işlenen veya depolanan verilerle ilgili olarak uyguladığı güvenlik önlemlerini, şifreleme ve/veya dijital haklar yönetim teknolojisini bozmaya veya alt etmeye çalışmak; veya
 • bu web sitesini kanuna aykırı amaçlarla kullanmak.

Mimio, LLC İçeriği
Mimio, LLC, bağlı şirketleri ve lisans sahiptleri, bu web sitesinin tüm mülkiyet haklarını elinde bulundurur. Bu web sitesinde diğerlerinin yanında şu bilgiler bulunur: Mimio, LLC ve lisans sahiplerinin mülkiyetindeki yazılar, resimler, örnekler, ses kayıtları ve video kayıtları ("Mimio, LLC İçeriği") ve bunlar ABD ve uluslararası ticari marka ve telif hakkı kanunlarıyla korunur. Aksi belirtilmedikçe, Mimio, LLC işbu belgeyle size bu web sitesindeki içeriğin bir kopyasını, ilgili materyallerdeki tüm ticari marka ve telif hakkı bildirimlerine uymanız şartıyla kişisel, eğitsel ve ticari olmayan amaçlarla kullanım için münhasır olmayan, aktarılamaz ve devredilemez izin vermektedir. Aksi belirtilmedikçe, bu web sitesinde materyallerin hiçbiri, Mimio, LLC'in önceden açıkça yazılı rızası olmadan çoğaltılamaz, değiştirilemez, türev çalışma oluşturmak için kullanılamaz, yayınlanamaz veya dağıtılamaz. Bu web sitesindeki materyallerin yetki dışı veya yasak bir şekilde kullanılması faili yürürlükteki kanun kapsamında mülki ve cezai sorumluluğa tabi tutabilir.

Kullanıcı İçeriği
Bu web sitesinin bölümleri, bilgi ve fikirlerin açık alışverişine destek olacak şekilde tasarlanmıştır. Mimio, LLC size fırsatlar sağlayarak, bloglara, tartışma gruplarına ve bu web sitesinin diğer umumi bölgelerine ("Umumi Forumlar") bilgi postalamanıza, aktarmanıza veya göndermenize izin verir. Bu web sitesine umumi olarak gönderilmiş veya özel olarak aktarılmış olmasına bakılmaksızın yazı, resim, örnek, ses kayıtları ve video kayıtları dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan tüm içerik, yalnızca gönderenin sorumluluğundadır. Bunun anlamı, bu web sitesine yüklediğiniz, siteden indirdiğiniz, siteye postaladığınız, e-posta ile gönderdiğiniz veya başka şekilde kullanılabilir kıldığını tüm Kullanıcı İçeriğinden, Mimio, LLC'in değil sizin sorumlu olduğunuzdur. Mimio, LLC, bu web sitesi üzerinden postalanan Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığı gibi, bu içeriğin doğruluğunu, sağlamlığını veya kalitesini denetlemez, doğrulamaz veya garanti etmez. Mimio, LLC bu web sitesindeki her Kullanıcı İçeriği gönderisini izlemez. Buna rağmen, Mimio, LLC'in bu kullanım şartlarını ihlal ettiğini, zararlı veya küçük düşürücü olduğunu ya da başkalarının güvenliğini tehdit ettiğini düşündüğü her türlü Kullanıcı içeriğini gözden geçirme, silme veya düzenleme hakkını saklı tuttuğunu biliyor ve kabul ediyorsunuz.

Özellikle şöyle Kullanıcı İçeriklerini göndermeniz yasaktır: (i) herhangi bir grup ya da kişiye karşı nefret, rahatsızlık veya fiziksel zarar doğuranlar (ii) küfürlü, tehditkâr, müstehcen, onur kırıcı veya iftira niteliğinde bilgiler içeren ya da (iii) başka birinin telif hakkını, ticari markasını veya başka bir fikri mülkiyet hakkını ihlâl eden içerikler.

Kullanıcı İçeriğini kullanma ve bu Kullanıcı İçeriğinin doğruluğunu, eksiksizliğini veya faydasını kendinizin değerlendireceğini ve bunların tüm riskinin size ait olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu web sitesinden gönderilen Kullanıcı İçeriğine güvenemeyebileceğinizi kabul ediyorsunuz.

Bu web sitesine Kullanıcı İçeriği göndererek, şunları taahhüt ediyorsunuz: (a) gönderdiğiniz tüm Kullanıcı İçeriğinin sahibi veya yetkili lisans sahibi sizsiniz; (b) Kullanıcı İçeriğini gönderek üçüncü kişi sözleşmelerini ihlal etmiyorsunuz; ve (c) gönderdiğiniz Kullanıcı İçeriği hiçbir ticari markayı, telif hakkını, patenti veya başka bir üçüncü kişi fikri mülkiyet hakkını ya da yürürlükteki herhangi bir kanun veya düzenlemeyi ihlal etmiyor.

Ayrıca, Kullanıcı İçeriği göndererek Mimio, LLC'e bu web sitesine gönderilen her türlü Kullanıcı İçeriğini kullanmak, çoğaltmak, pazarlamak, depolamak, dağıtmak, umumi ve hususi olarak sergilemek, aktarmak, aktarılmasını sağlamak, bu içeriği temel alarak türev çalışmalar oluşturmak ve şu anda bilinen ya da bundan sonra geliştirilecek her türlü ortamda tanıtmak üzere sürekli, özel olmayan, alt lisans verebilir, dünya genelinde bir izin veriyorsunuz.

Yasak Davranışlar
Bu web sitesini kullanarak veya siteye erişerek, şunları yapmayacağınızı taahhüt, garanti ve kabul ediyorsunuz:

 • web sitemizi devre dışı bırakacak, kapasitesini aşacak veya düzgün çalışmasını bozacak bir şey yapmak;
 • web sitesine veya web sitesini kullanarak istenmeyen posta veya başka yetkisiz reklam ya da talepler göndermek;
 • bu web sitesinin kullanıcılarının adres, telefon numarası veya e-posta adreslerini veya diğer iletişim bilgilerini (hep birlikte "İletişim Bilgileri") izinsiz olarak toplamak veya kullanmak;
 • web sitesinin kullanıcılarından özel bilgiler talep etmek;
 • profilinizde yanlış bilgi vermek, birden fazla profil oluşturmak, profilinizi aktarmak, kendinizden başkası için profil oluşturmak veya izinsiz olarak bir sayfa oluşturmak;
 • profili ticari amaçlar için kullanmak;
 • bir kullanıcıyı tehdit veya taciz etmek;
 • yasadışı, ihlal edici, hileli, kötü amaçlı veya başka web sitesi ziyaretçilerine zarar veya sorumluluk yükleyecek bir şey yapmak; ya da
 • yukarıdakilerden biri için girişimde bulunmak, destek vermek veya kolaylaştırmak.

Topluluk İlkeleri
Web sitesini kullanarak veya siteye erişerek, topluluk ilkelerine uymak zorundasınız.

LÜTFEN
Kullanım şartlarına ve yürürlükteki tüm kanunlara uyun ve doğru, yasal ve ilginiç içerikler gönderin.

LÜTFEN
Bu web sitesine aşağıdaki özelliklere sahip bilgiler göndermeyin, yayınlamayın veya başka şekilde kullanılabilir kılmayın:

 • yasadışı, taciz edici, onur kırıcı, küfürlü, tehdit edici, müstehcen, zararlı, haksız, iftira niteliğinde veya başkasının gizliliğini ihlal eden;
 • başkasının telif hakkını, ticari markasını, ticari sırrını, patentini veya başka mülkiyet haklarını ihlal eden;
 • solucan, virüs veya diğer zararlı, bozucu veya yok edic dosya, kod veya programları içeren;
 • izinsiz reklam, tanıtım materyali, zincir mektup, istenmeyen posta, gereksiz posta veya bu posta gruplarının bir parçası olmayı kabul etmemiş insanlara veya kurumlara gönderilen başka türlü istenmeyen toplu e-posta içeren; veya
 • bu bilgileri gönderme, yayınlama, dağıtma ya da aktarma hakkına sahip değilsiniz.

Bu web sitesini hiçbir şekilde aşağıdaki amaçlarla kullanmayın:

 • bir kişi veya kurumu taklit etmek; herhangi bir kişi veya kurumla bağınız olduğunu yalan yere ifade etmek veya açıklamak; başlık, dönen posta ve Internet protokol adresleri dahil aktarım bilgilerini bilerek çıkarmak, silmek, sahtesini yapmak veya saptırmak veya bu web sitesine gönderdiğiniz veya aktardığınız herhangi bir içeriğn kökenini saklamak için kimlik belirleyicileri yanlış yönlendirmek;
 • diyalogun normal akışını bozmak veya diğer kullanıcıların gerçek zamanlı alışverişte bulunabilme yeteneğini olumsuz bir şekilde etkilemek;
 • bu web sitesini ya da web sitesine bağlı sunucuları veya ağları herhangi bir yolla engellemek, bozmak veya zarar vermek;
 • başka bir kullanıcıyı elektronik ortamda gizlice takip etmek veya başka türlü taciz etmek;
 • kanunun izin verdiği durumlar hariç, başka kullanıcıların bilgilerini izinsiz bir şekilde toplamak ve dağıtmak dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere başkalarının kişisel gizlilik haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunmak; veya
 • bu web sitesini yürürlükteki kanun veya yönetmelikleri ya da Mimio, LLC'in belirlediği ilkeleri ihlal ederek kullanmak.

Web sitesini kullanarak, bu yasak eylemlerden hiçbirinde bulunmayacağınızı ve Topluluk İlkelerini kabul ediyorsunuz. Bu ilkelere uyulmaması, hesabınızın kapatılmasına yol açar. Mimio, LLC yasak davranışlar veya topluluk ilkelerinin ihlali karşısında hukuk davası dahil olmak diğer uygun önlemleri alma hakkını da saklı tutar.

Telif Hakkı İhlali İddiasını Bildirme ve İşleme Koyma
Birleşik Devletler Kanunnamesi Başlık 17 Bölüm 512(c)(2) uyarınca, telif hakkı ihlal iddialarının aşağıdaki Görevli Temsilciye bildirimesi gerekmektedir:

Hizmet Sağlayıcılar: Mimio, LLC Inc.
İhlal İddiası Bildirimini Almakla Görevli Temsilcinin Adı: Baş Hukuk Müşaviri
Bildirimin Gönderileceği Görevli Temsilcinin Açık Adresi:
Mimio
1 Charles Park, 1st Floor
Cambridge, MA 02142
dennis.white@mimio.com

Bildirimin etkili olabilmesi için aşağıdakileri içeren bir yazı olması gerekir:

 • İhlal edildiği iddia edilen özel hakkında sahibi adına hareket etme yetkisi verilmiş kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
 • Telif hakkına tabi olup ihlal edildiği iddia edilen çalışmanın tanımı veya tek bir sahada birden fazla telif hakkına tabi işse tek bildirimde toplanması, ilgili işlerin temsili bir listesi;
 • İhlal edici nitelikte olduğu veya ihlal edici faaliyete konu olan ve kaldırılması veya erişimi engellenmesi gereken materyallerin tanımı ve hizmet sağlayıcısının materyali bulmasına izin verecek yeterlilikte bilgi;
 • Hizmet sağlayıcısının şikayetçi tarafla temas kurmasına izin verecek yeterlilikte bilgi (adres, telefon numarası ve varsa şikayetçi tarafa ulaşılabilecek elektronik posta adresi gibi);
 • Şikayetçi tarafın, materyali şikayet edilen şekilde kullanılmasının telif hakkı sahibi, onun temsilcisi veya kanun tarafından yasaklandığına dair hüsnüniyet taşıdığını gösteren bir açıklama;
 • Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunu ve yalancı şahitlik cezası kapsamında, şikayetçi tarafın ihlal edildiği iddia edilen özel hakkın sahibi adına hareket etme yetkisi olduğunu gösteren bir açıklama.

Tazminat
Üçüncü kişilerin (a) web sitesinin veya onunla ilgili herhangi bir uygulama, özellik, içerik veya materyalin kullanımı; (b) kullanım şartlarının ihlali; (c) başka kişi veya kurumların haklarının ihlali veya (d) burada verdiğiniz taahhüt, garanti ve sözler nedeniyle yaptığı iddiaları veya dava sebebini ve ilgili hasar, maliyet ve giderleri (makul avukatlık ücretleri dahil) ("İddia") ödemeyi ve Mimio, LLC'i bunlardan muaf tutmayı kabul ediyorsunuz.

Taahhüt veya Garanti Vermeme
Mimio, LLC bu web sitesinin kusursuz virüssüz veya diğer zararlı bileşenlerden ari olduğu yönünde hiçbir taahhüt veya garantide bulunmaz. Bu web sitesinin veya Mimio, LLC'in bilgisayar sistemlerinin hırsızlık veya sızdırma nedeniyle uğradığı hasar veya zararlardan sorumlu değiliz. BU WEB SİTESİYLE İLGİLİ OLARAK KULLANILAN VERİ VE/VEYA DONANIMLARIN YETERİNCE KORUNMASI VE YEDEKLENMESİ SORUMLULUĞU YALNIZCA TARAFINIZA AİT OLUP, Mimio, LLC'İ BUNLARDAN MUAF TUTMAYI, VERDİĞİNİZ SÖZLERİN, BU WEB SİTESİNDEKİ MATERYAL VEYA İÇERİKLERİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN VERİ KAYBI, İŞ GECİKMESİ YA DA KAR KAYBI DAHİL HİÇBİR İDDİA İLE DAVA EDİLEMEYECEĞİMİZİ KABUL EDİYORSUNUZ.

Bu web sitesindeki sayfalarda teknik eksiklikler, tarihi geçmiş bilgiler ve matbaa hataları bulunabilir. Yürürlükteki kanunun izin verdiği ölçüde, BU WEB SİTESİ "OLDUĞU GİBİ" KABUL EDİLİR. Mimio, LLC, AÇIKÇA VEYA ZIMNİ OLARAK, BELİRLİ BİR AMACA VEYA TİCARETE UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ GARANTİLER DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAZ VE BU WEB SİTESİNDE AKTARILAN, ALINAN, SATIN ALINAN VEYA BAŞKA YOLLARLA KULLANIMA SUNULAN VEYA ELDE EDİLEN BİLGİ, İÇERİK, MAL VEYA HİZMETLERİN KALİTESİ, VERİ İÇERİĞİ, SANATSAL DEĞERİ VEYA KANUNA UYGUNLUĞU İLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. BU WEB SİTESİNİN HATASIZ OLDUĞU VEYA HATALARIN DÜZELTİLECEĞİ YÖNÜNDE BİR TAAHHÜTTE BULUNMUYORUZ. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR ZIMNI TAAHHÜTLERİN DIŞARIDA BIRAKILMASINA İZİN VERMEYEBİLİR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ HARİÇ BIRAKMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
İHMAL DAHİL HİÇBİR ŞART ALTINDA Mimio, LLC BU WEB SİTESİNDEKİ İÇERİK VEYA MATERYALLERİN DAĞITILMASI VEYA KULLANILMASINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN ÖZEL, ARIZİ VEYA BAĞLI HASARLARDAN VEYA KÂR KAYIPLARINDAN SORUMLU TUTULAMAZ. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN YÜKÜMLÜLÜĞÜN VEYA ARIZİ VEYA BAĞLI HASARLARIN SINIRLANDIRILMASINA VEYA HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEYEBİLİR, DOLAYISIYLA BU SINIRLANDIRMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. Mimio, LLC'İN SİZE KARŞI TÜM HASARLAR, KAYIPLAR VE DAVALAR KONUSUNDAKİ TOPLAM SORUMLULUĞU (SÖZLEŞMEYE GÖRE, HAKSIZ YERE VEYA BAŞKA ŞEKİLDE), SİZİN BU WEB SİTESİNE ERİŞMEK İÇİN ÖDEDİĞİNİZ (VARSA) ÜCRETİ AŞAMAZ.

Yargı Yetkisi ve Kanun Seçimi
Mimio, LLC bu web sitesini Amerika Birleşik Devletleri Illinois Eyaletindeki tesislerinden kontrol edip yönetmektedir. Aksi belirtilmedikçe, bu web sitesindeki materyaller ve içerik, ürünleri ve hizmetleri yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtmak için verimektedir. Bu web sitesinde yayımlanan bilgiler sizin ülkenizde veya bölgenizde henüz ilan edilmemiş veya mevcut olmayan ürün, program ve hizmetlere referanslar içerebilir. Web sitesindeki bu bilgilerin, ürünlerin, programların veya hizmetlerin ülkenizde mevcut kanunlara uygun olduğu yönünde bir taahhütte bulunmuyoruz.

Bu kullanım şartları kanun çatışmalarına neden olmadan Amerika Birleşik Devletleri Illinois Eyaleti kanunlarına göre yönetilip yorumlanır. Siz ve Mimio, LLC, Illinois mahkemelerinin bu kullanım şartları veya konusu ile ilgili olarak doğan tüm davalarda özel yetkili olduğunu gayrikabili rücu kabul ediyorsunuz. Siz ve Mimio, LLC, kişisel yargılamanın olmaması, ikamet yeri, uygunsuz mahkeme yeri veya duruşma rahatsızlıkları için itiraz edemezsiniz.

Ticari Markalar ve Telif Hakları
Bu web sitesindeki hiçbir şey fikri mülkiyet hakkı kapsamında, itiraz hakkının düşmesi, delalet veya başka yollarla Mimio, LLC veya üçüncü bir kişiye ait ticari marka veya telif hakkı niteliğinde lisans yetkisi veriyormuş gibi yorumlanamaz. Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Aksi belirtilmedikçe, Mimio, LLC bu web sitesinde tescilli olan ve olmayan tüm ticari marka ve hizmet markalarının sahibidir. Tüm tescilli ticari markalar Amerika Birleşik Devletleri'nde (veya diğer geçerli yargı alanlarında) tescillidir.

Bölünebilirlik
Bu kullanım şartlarının herhangi bir hükmü kanun dışı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz bulunduğunda, o hüküm diğer kullanım şartlarından ayrılabilir kabul edilir ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

Gizlilik
Bu web sitesinde kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılması ile ilgili bilgiler için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın.

Gizlilikle taahhütlerine karşın Mimio, LLC, elindeki bilgilerinizi kanunun gerektirdiği durumlarda veya böyle bir eylemin mülkiyet haklarımızı korumak ya da acil bir duruma yanıt vermek için kanuna uygun olacağı yönündeki iyi niyetle haber vermeksizin ifşa edebilir. Bu web sitesinin belirli bölüm veya sayfaları, bu bölüm veya sayfalardan toplanan kişisel bilgilerin kullanılmasıyla ilgili ek veya fazla şartlar içerebilir.

Genel
Bu kullanım şartları, bu web sitesinin kullanılmasıyla ilgili tüm anlayışı ortaya koyar ve önceki ya da eşzamanlı, çatışan veya ilave yazıların üzerindedir.

Bu web sitesine yetki dışı erişim, bilgilerin uyarlanması veya değiştirilmesi ya da web sitesinin kullanılabilirliğinin engellenmesi kesinlikle yasaktır. Mimio, LLC tüm yasal haklarını ve ilgili çözümleri saklı tutar ve bu feragatname hiçbir koşulda Mimio, LLC'in sahip olabileceği hakların sınırlandırılması veya bırakılması anlamına gelemez.

Bu web sitesinin belirli bölümleri veya sayfaları, web sitesinin kullanımıyla ilgili ek veya farklı şartlar içerebilir. Böyle şartlar ile bu şartlar arasında çelişki olması durumunda, o özel şartlar geçerlidir.

Aksi belirtilmedikçe, bu sitedeki tüm materyaller © Mimio, LLC Inc.

Tüm hakları saklıdır.

İletişim Bilgileri:
Bu hüküm ve koşullar ile ilgili sorularınız için:
Mimio
1 Charles Park, 1st Floor
Cambridge, MA 02142

legal@mimio.com

Ürünlerimize ilişkin sorunlar bu adrese gönderilmemelidir ve yanıtlanmayacaktır.

Cookies

Çerezler mimio.com sitemizde ki deneyiminizi iyileştirmenize yardımcı küçük metin dosyalarıdır. Bu çerez dosyalarını nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgiyi bu linkden de ulaşabileceğiniz gizlilik politikası sayfamızda bulabilirsiniz. İnternet sitelerince kullanılan Çerezlere alışık olmanıza rağmen, sitemizdeki çerezleri kullanmak için izninizi almamız gerekmektedir. Çerezleri kullanmak istemiyorsanız, sitenin bazı bölümleri çalışmayacaktır. Sitemizin her hangi bir bölümünü kullandığınız takdirde çerezlerin kullanımına izin vermiş bulunmaktasınız.